במקום בו נפגע הגוף - נצלו חיי נפשי

ייחודי ביותר הוא סיפורו של ד"ר אלון דהן, סיפור המבטא סיפוק נפשי והצלת חיי-הרוח, במהפך הכל כך קיצוני שעבר בחייו, מנער שלא סיים 12 שנות לימודים, לדוקטור בעל תואר שלישי בפילוסופיה יהודית - כבר בשנות השלושים המקודמות לחייו.

מאת: גיא קנטור - hageula.com

 "קיימים שני סוגים של חוקים: א) חוק שיוצר חיים. ב) חוק שנוצר מהחיים. חוקי אנוש נוצרו מתוך החיים, ולכן הינם שונים בכל מדינה, לפי התנאים שבה. תורת ה' היא חוקה אלוקית שיוצרת חיים. תורת ה' היא אמת, התורה שווה בכל מקום ובכל זמן; תורה היא נצחית" ("היום יום" - כ"ב שבט).

מאות רבות של סיפורים ומופתים מהרבי שליט"א מלך המשיח התפרסמו לאורך השנים. סיפורים שהביאו ברכה בעניינים גשמיים, כמו ברכה לילדים, רפואה, פרנסה, ועוד ועוד. אך דומה, כי ייחודי ביותר הוא סיפורו של ד"ר אלון דהן, סיפור המבטא סיפוק נפשיוהצלת חיי-הרוח, במהפך הכל כך קיצוני שעבר בשאיפות חייו מנער שלא סיים 12 שנותלימודים ובלי בחינות בגרות לדוקטור בעל תואר שלישי בפילוסופיה יהודית - כבר בשנותהשלושים המקודמות לחייו.

* * *
לא סתם עשה דהן את עבודת הדוקטורט שלו דווקא על הרבי שליט"א מלך המשיח. דהן זוקף לזכות את מעמדו כיום כד"ר בעל שם ומרצה בכיר, ובעצם את כל חייו, למכתב מהרבי שליט"א מלך המשיח, שקיבל לאחר תאונת אימונים שעבר בעת שירותו בצה"ל.
הקשר שלו עם הרבי שליט"א מלך המשיח החל כבר בהיותו פעוט קטן. ככל שאר ילדי עירגנים למד במעון חב"ד, היות והיה זה הגן היחיד במקום.
"אני זוכר היטב כיצד היה מגיע 'טנק' כזה עם המוזיקה, פותח ד"ר דהן את סיפורו. "הדברים האלה לא היו מקובלים אז, היינו מקבלים 'דמי חנוכה' עם תמונתו של הרבישליט"א מלך המשיח. הייתי מוקסם. פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח תמיד הקסימו אותי, יש לו משהו כזה שקורא לך ואומר 'מה אתה מחפש שם?... בא לפה...', וזה משך אותי. אבלאז זה עוד לא התבטא אצלי באף נושא. בגיל מבוגר יותר (10-12), הייתי פוגש בבית הכנסתחוברות משיחותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח. הייתי פותח, אבל רק מקבל איזשהו 'הלםתרבותי', וממשיך הלאה... לא הבנתי כלום.
"את ימי הנערות שלי לא ביליתי בבית הספר. בכיתה י' כבר הועפתי מבית הספרלצמיתות. בגיל הצבא התגייסתי כשאר חבריי, ושירתתי בגדוד 12 בחטיבת גולני. בתאונתאימונים שאירעה באזור רמת הגולן, סמוך לגבול סוריה, נפצעתי ונשארתי משותק בכל פלגגופי התחתון.
"הסיפור קרה כשהצוות שלנו חזר מהתרגיל. בלילה, בדרכנו ליציאה מהשטח לכיווןהבסיס, עברנו בסלאלום [מסלול עקלתון] שבין קירות בזלת שמיועדים לחסום פלישת שריון. משני הצדדים היו שדות מוקשים. נהג הרכב התשוש לא ראה בעלטה את קיר הבזלת, הרכבהתנגש בקיר, והתהפכנו עם הרכב לתוך שדה המוקשים. גלגל חלופי שהיה בארגז הרכב, עףעלי וריסק לי את הגב. איבדתי את התחושה בכל הגוף, והרגליים שלי התעקמו כמו ביסלי. ראיתי נעליים מעל הרגליים שלי, ניסיתי להזיז אותן ולא הרגשתי כלום. אמרתי לחבר: 'נראה לי שמישהו נהרג, תזיז את הגופה שלו מעלי כי אני לא יכול לקום'. החבר הסתכלעלי, ואמר: 'אבל אין פה אף אחד חוץ ממך'.
"בגלל הבידוד של המקום, ירינו לאוויר כמעט את כל האפוד, כדי שמישהו יראה ויזעיקעזרה. לא היה איתנו שום ציוד קשר. הנהג שנורא נחרד ממה שקרה ב'אשמתו', לקח את הנשקוניסה להתאבד. החיילים האחרים עצרו אותו, ושמרו עליו. בסופו של דבר מישהו ראהאותנו, והזעיק עזרה. בגלל המוקשים הרבים שהיו פזורים במקום והחשש להיכנס עם ציודפנימה, העלו אותנו בעזרת חבלים למסוק. אותי אשפזו במרכז הרפואי רמב"ם, ולאחר שהותשל חודש וחצי בבית הרפואה וניתוח גדול, הועברתי לבית הרפואה 'תל השומר'.
"לאחר הפציעה ניסו קרובי משפחה לקבל עצות וברכות מכל מיני צדיקים. דוד שלי נסעלרב מקובל בירושלים, וקיבל ממנו שמן מיוחד על מנת למרוח בשעות מסוימות. דודה אחרתנסעה לרב בצפון הארץ שאמר לה שהנכות נגרמה כתוצאה מפחד שהשארתי במקום, לכן כדאישתיסע להביא חול ממקום הפציעה ולשפוך עלי.
"דודתי שדיברה עם הרב התייגעה ונסעה עד למעבר 'קונייטרה' (גבול סוריה) - ועל אףהסכנה שבדבר, אספה חול מן המקום והגיעה למיטתי כדי לשפוך עלי, כשדקות ספורות לפניההגיע הדוד עם השמן. כשזה סיים למשוח אותי ב'שמן המשחה', הגיעה היא ושפכה את החול. אני שוכב עם חצי גוף מרוסק בתוך השמן והחול האלה, - לא נעים לומר 'לא' לאנשיםשרוצים לעזור לך, ובתוך קלחת החול והשמן מגיעה דודה אחרת עם מברק מהרבי מלובביץ' שליט"א מלך המשיח, ובו כתובים מילים ספורות: "בדיקת התפילין והמזוזות, וישתדללהתחזק בעבודת ה' במצבו החדש" (תוכן). הקרובים היו מאוכזבים מהמכתב, שכן הם לא ראובו שום עידוד או תמיכה. בשבילי זה היה הדבר הכי חזק. דווקא המילים הפשוטות שהיוכתובים בו, בלי הבטחות, בלי שמים וארץ, בלי שמן וחול..., בלי כלום. רק האמת כפישהיא וזריקת מרץ לחיים חדשים. הרבי בעצם רצה להגיד לי: 'זה המצב שלך. תנסה לחיותאיתו, תתמודד. תנסה למצוא במצב הזה את הדברים שאתה כן יכול לשנות'.
"כשאתה נמצא במשבר, אנשים מנסים להראות לך שיש להם קשר לעולם עליון יותר ושהםיוכלו לעזור לך. אח"כ יש ציפיות, ישנה תחושה שבאמת לאדם הזה יש כוח שיכול לשנותדברים, ופה אתה מתחיל לפתח פנטזיות על מה שיקרה, ופתאום מגיע אליך אדם עם כל האמת, ואומר לך 'זה המצב. עכשיו נראה כיצד תתמודד איתו'. הדבר המעניין הוא, שהוא היה בטוחשהמצב הזה הולך להישאר כך לעולם. הוא היה בטוח שזה לא ישתנה. "אני בעצמי עוד לאהייתי בטוח בכך...
זה כל כך תפס אותי, עד שלא יכולתי לעזוב את המכתב. הסתכלתי עליו שוב ושוב פעםופעמיים, ואמרתי לעצמי, שבאיזשהו מקום אני רוצה לחזור לזה – ליהדות... אבל זה לקחקצת זמן...
* * *
במקום בו נפגע הגוף - נצלו חיי נפשי
"בתשנ"ג-ד (1993-4), התחלתי להתעניין יותר. היה זה כאשר פגשתי בתייר הולנדישאביו היה כומר שחווה משבר אמונה באלוקים, ושיקם את אמונתו דווקא מתוך עיסוקבפילוסופיה יהודית. הוא אמר לבנו התייר שאם יש לו שאלות, הוא יוכל למצוא אותם בתורתישראל.
"הבן הגיע לארץ והחל ללמוד כאן על היהדות. הוא שאל אותי הרבה שאלות על היהדות, ובכל שאלה הייתי נוכח שאני בעצם לא יודע כמעט כלום. פתאום ראיתי גוי שיודע הרבהיותר טוב ממני... הביך אותי להיווכח עד כמה מערכת החינוך ניתקה אותי מהקשר ליהדות, ולהיסטוריה של העם היהודי. מערכת החינוך מפרקת אותך מהתרבות היהודית, ואתה הופךלאדם נטול זהות. שהרי מתמטיקה ליהודי, היא בדיוק כמו מתמטיקה לסיני, אבל היהדות היאאיננה חומר לימודים, אלא הוויית חיים. הרגשתי שבשביל עצמי, כדי לדעת מי אני, אניחייב לחזור אל השאלות האלה – בשביל ללמוד ולדעת את התשובות, ובכך לגלות מה אומרת ליהיהדות. התחלתי ללמוד...
"התחלתי בספר 'חובת הלבבות' של רבנו בחיי, למדתי בעל פה פרק שלם. למחרת כשהרציתיאת הדברים בפני חברי הגוי, הפתיע אותי מאוד כשידע מיד את תוכן ומקור הדברים... פתאום הבנתי שעד היום במוסדות שלמדתי, עבדו עלי. כל פעם שהזכירו דת או יהדות, זההיה משהו אפל, שחור, חסר רלוונטיות. לפתע נפגשתי בספר של רבנו בחיי. העומק הרעיוני, השפה העשירה שבתרגום אבן-תיבון, החזירו אותי לפרופורציות. הבנתי שלקחו ממני חלקחשוב, היהדות שלי, וזרקו לפח. אהבתי ללמוד רמב"ם, וזה הציף בי את היהדות, דווקאמהצד היותר רציונאלי. אבל זה עדיין היה חלש.
"בתש"ס (2000) לערך, החילותי ללמוד בצורה רצינית יותר. ההתחלה הייתה קשה מאוד. לא הייתי דתי, ואת המעט שלמדו בבית הספר לא ידעתי, ללכת ללמוד בישיבה, לא כל כךהתאים לי. איכשהו בסוף עשיתי בגרות אקסטרנית (עצמאית), השלמתי דברים שהיו חסרים ליוהתחלתי באוניברסיטה. לאט לאט התקדמתי, התחלתי במחשבת ישראל ובתלמוד, מעט זמן אח"כעברתי לחסידות וקבלה ובעיקר בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. החסידות חלחלה בי. העניין הזה של 'ממלא כל עלמין' - החזיק אותי -יותר מכל דבר אחר. זה בעצם אומר לך, שגם כשאתה לבד, אתה לא לבד. גם הביטוי החסידי של 'לכתחילה אריבער' [הרבי ה'צמחצדק', אחד מנשיאי חב"ד, התבטא פעם: העולם אומר, שכשאי-אפשר לעבור מלמטה, עובריםמלמעלה. אבל אני אומר, שעוברים מלכתחילה מלמעלה. במשפט זה, מלמד בעצם הצ"צ אתמשנתו, שאין צריכים לעשות חשבונות איך, מה, ולמה? אלא חייבים ללכת מלכתחילה מלמעלה, מבלי התחשב מיני בכל סיבות ותירוצים המהווים מכשול] הזריק בי מנות עידוד.
"לעיתים כשהכל חשוך ולא ברור ומלא מניעות ותחושה שא"א לעבור את זה, אתה מתחיללהיכנס לייאוש, והמושגים החסידיים האלה עוזרים לך להתמודד עם הדברים אחרת. היו ליהרבה סיבות לומר שאין לי סיכוי להצליח להגיע למקום כל שהוא. אם הייתי עובד לפיההיגיון, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. והרעיונות החסידיים האלה כל כך מחזקים אותך, כלכך תומכים. הם נותנים לך אוויר – שאתה כל כך זקוק לו, את הכוחות להתקדם הלאה. יותרממה שהחסידות הייתה עבורי נושא למחקר, היא הייתה בשבילי מקור לנחמה וכח לחיים.
"חסידות חב"ד נותנת דוגמה חיה לביטויים האלה. השכל אומר שכעם ישראל אין מצבשנשרוד. אחרי ה'יבסקציה' [מיליציית יהודים מומרים נגד אחיהם היהודים ברוסיה, [אירופה, השואה - הכל אומר שלא היינו צריכים לשרוד. אבל לא השכל הוא זה שקובע. זהניכר במעשיהם של אדמו"רי חב"ד לאורך כל ההיסטוריה. תסתכל למשל על הרבי שליט"א מלךהמשיח, כאדם שעבר את התקופות הסוערות ביותר בחיי האנושות, במקומות הקשים ביותרבאירופה, ברוסיה ואח"כ בצרפת בניס, ונשאר על עמדו כמקדם. גם מהמחקרים שנכתבו אחריהשואה ניתן להבחין - שמתייחסים לחסידות כדבר שהיה כהיסטוריה ויותר לא יחזור, ונראהשאף אחד לא האמין ששאריות הפליטה שהגיעו לארה"ב ישרדו. לכולם היה ברור שתוך מספרשנים תשקע התנועה החסידית ולא יישאר ממנה זכר. לדוגמא, בן ציון דינור כתב ספר "עולםששקע", ובו פרק שלם שמדבר על חסידות חב"ד... ובתוך התקופה הזאת עולה דמותו של הרבישליט"א מלך המשיח, שהולך נגד ההיגיון ועושה מהפיכה! תראה את הפריחה שהוא עשהבחסידות חב"ד, את השינוי שהוא עשה בעולם.
ומדוע החלטת לעשות את עבודת המחקר שלך דווקא על תורת הרבי שליט"א מלך המשיח?
"כיון שמה שבכלל גרם לי לחשוב על התקדמות בחיים, על מרוצה קדימה, היה הרבישליט"א מלך המשיח. המכתב שלו אלי, הוא זה שגרם, והוא זה שהחזיק. המכתב אמר לי: 'לךנגד ההיגיון'. למרות הייאוש, למרות הקשיים - להמשיך הלאה.
"לא מיד התחלתי בעבודה הזאת. אבל התחלתי ללמוד אידיש, כדי שאוכל לעשות את עבודתהמחקר בצורה יסודית, כדי שאוכל ללמוד את השיחות מבפנים... ואכן כל תרגומי עשרותקטעי שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח בעבודתי נעשו על ידי. אחרי זה, עם הזמן התחלתיבעבודת המחקר.
"אחד הדברים הייחודיים ברבי שליט"א מלך המשיח, שזהו הרבי הראשון שהוא לא תוצר שלישיבות בלבד, אלא רבי שעומד באתגרים של העולם החדש, יודע לדבר שפות רבות ולתת אתהיכולות שלו כמנהיג אמיתי ובכל נושא, אם זה במדע למדענים, ואם זה לאנשים פשוטיםבענייניהם, פשוט לדלג ממקום למקום ובכל מקום לתת את המענה הדרוש. אדם שהצליח לשפראת כל המעמד של היהדות בעולם בתקופות הכי קשות, אחרי הפרעות ברוסיה, אחרי השואהואחרי ההתפזרות והשמד הגדול שהיה – זה בעצם פרויקט שיקום ענק, ולדעתי זהו הדבר הכיגדול שיכול להיות. אפשר לראות את הקו הזה בשיחותיו, בפירושים שלו על 'לך לך מארצךוממולדתך'. כשהוא נכנס בתחילת תפקיד נשיאותו, הוא נתן ראיון לכתב גוי של עיתוןבארה"ב, ואמר לו שלדעתו "פשוט אסור לנו להסתגר..."
"דבר מופלא ובולט בחסידות חב"ד, שלדעתי זהו אחד הדברים בהם היא מתייחדת, זההפריפריה הלא חסידית ואפילו הלא דתית של מעריצים מושבעים שיש לה מסביב לגרעין. אלודברים שלא תראה בסאטמר או תולדות אהרון לדוגמא, בחב"ד אתה יכול לראות בצורה ברורהאיזה סדר גודל של השפעה יכולה להיות לתנועה רעיונית מהסוג הזה - עם מסר כל כך מחודדוכ"כ יוצא דופן, ועד כמה זה לוקח את הלב של אלה שלאו דווקא רואים את עצמםכחב"דניקים ואפילו לא כדתיים. ולא רק יהודים, גם – להבדיל – גויים. ניקח לדוגמא אתג'ון ווייץ' – שחקן קולנוע שמופיע המון למען חב"ד, כמו למשל, ב'טלטון' של הרב קוניןבקליפורניה. או את ארנולד שוורצינגר (כיום, מושל קליפורניה) שמגיע מידי שנה להדלקתחנוכיה באחד מבתי חב"ד שנמצאים במקום. את הנשיא בוש שמתאר איך כולם בורחים ורק "חב"ד נשארת להציל חיים" (בסופה 'קתרינה' המפורסמת).
"דרך אגב, את שיטת הכתיבה בעולם התורה, שעל כל דבר צריך להביא מקור – זהו חידוששל הרבי שליט"א מלך המשיח. הדבר הזה של כתיבת הערות שוליים ומראי מקומות – לא היהקיים בעולם הדתי. היה רק את הפירושים בצידי הדף של ש"ס ווילנא, אבל הערות שולייםבשליש התחתון של העמוד לא היה קיים. זה סגנון כתיבה אקדמאי – שעל דבר שאתה אומר, אתה צריך להביא לו מקור. הרבי שליט"א מלך המשיח מקפיד על זה מאוד.
בשנים האחרונות מתרחשת תופעה של מחקרים על הרבי שליט"א מלך המשיח ותנועת חב"ד, מחקרים אלו נשאבים מתורת הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו - איך אתה רואה את החיבור הזהשל אקדמיה וחסידות?
"המוטיבציה של אדם שבא לחקור צריכה קודם כל להגיע לשורש האמת כפי שהוא רואה אתהדברים למול עיניו, והאישיות שלו צריכה להיות ב'ביטול' גמור. הוא נדרש ממש לחוות אתהמושג הזה במובן החסידי, ביטול גמור למה שהוא רואה ולמה שהוא קורא. הרבה פעמים ישסתירה בין האמונה והאידיאולוגיה. בין הנושא שהוא חוקר והתפיסות שהוא מחזיק בהם כאדםמאמין או כלא מאמין ואפילו ככופר. זה לא משנה מה הוא, בסופו של דבר הוא צריך להגיעלמצב של נטרול עצמי מוחלט כלפי החומר, זה מהצד של האדם כחוקר.
"מהצד שלי כאדם, אני יכול לומר לך שבקריאת הטקסטים האלה, חוויתי חוויה כזו שישבה אלמנטים היסטוריים, אבל יש בה גם אלמנטים שהם מאוד נוגעים לנו, כאן ועכשיו. היוםאתה לא צריך ללכת לספריות ולשבת סגור שם בחדרים האפורים, אתה פשוט פותח את הדלת, יורד לתחנה המרכזית ורואה את הפעילות החב"דית מול העיניים, אז אתה מבין שהדבר הזההופך להיות בעל משמעות אקטואלית מאוד, וכאן זה יכול להשפיע עליך כאדם. פתאום אתהרואה שיש פה אנשים שמסרבים לקבל את החולאים של התרבות ושל המציאות הקיימת, אנשיםשמורדים בכל הרוע ובכל הדברים השליליים, ומנסים להציע דרך שהיא גם רעיונית, גםמעשית, וגם אמונית, והיא מורכבת מהרבה מאוד דברים. לא רק בשביל עצמנו, איך לצאתמהבועה הזאת של הקיום המאוד בעייתי שלנו בהרבה תחומים, אלא עם מטרה ברורה - לכווןגם אחרים.
"בשביל להגיע למצב כזה, בייחוד שאתה עם כל כך מעט אנשים ועם כל כך מעט משאביםביחס למטרה, צריך אנשים שהם או משוגעים לגמרי או בעלי מסירות נפש שהיא למעלה מטעםודעת ולמעלה מכל הגיון, ודווקא בגלל זה, זהו דבר שאני מתפעם ממנו מחדש בכל פעםכשאני נפגש בו.
"אני רוצה להזכיר לך, שאחרי ג' תמוז, היו שרצו להספיד את חסידות חב"ד. אמרו שאםאדם כל כך כריזמטי אי אפשר לראות באופן ישיר, כל הרוח תשקע. הייתה תחושה שהכל כבראבוד, הייתה תחושה של חוסר דרך...
והנה, כל נבואות הזעם של אנשים פרחו, אתה רואה איך שלדבר הזה יש כוח התמדה שהואפשוט לא מובן. תסתכל איך הדרך הזו ממשיכה להניע אלפים, במסירות נפש, אנשים שנולדובזמן שכבר לא ראו את הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני אנוש, ומעולם לא פגשו את הרבי, מהשיש להם זה את תורתו, וידאו ותמונות. כמו שפרופ' בילו אמר, "הנכחת ההעדר".
"וזה משהו שאני לומד ממנו בחיים שלי בכלל. דווקא במקומות שאתה פועל שלא על פיההיגיון בניגוד לכל הסיכויים, אולי אתה לא תגשים בדיוק את מה שרצית, אבל סביר מאודלהניח שאם יתגשם משהו בעולם הגדול הזה, זה בנקודות האלו. כי אם היינו מתחילים לחשובלפני מה שאנו עושים, לא היינו יושבים פה היום... בחסידות קוראים לזה 'שטות דקדושה'. כמו במלחמת השחרור, אם היינו הולכים לפי השכל האנושי לא היינו מצליחים להתמודד מולכל צבאות ערב. בפורים ה'תשי"ד (1955) מספר הרבי שליט"א מלך המשיח שהוא היה בצרפתבזמן המלחמה עם הגרמנים, וצרפת הייתה אז בצורה היטב, ואילו לגרמנים לא היה כלום - ובכל זאת ניצחו הגרמנים. וכששאלו אותם כיצד העזתם להתחיל במערכה שהכישלון בה מובטח, ענו שזה עניין של תוקף שאין לו מקום בשכל"...
* * *
תחום התעסקותו כיום הוא כמרצה באוניברסיטה העברית ומקומות נוספים (כדוגמת ביתהלוחם בירושלים). הרצאותיו סובבות סביב חסידות חב"ד. בזמן האחרון החל לחקור ולהרצותעל התופעה ההולכת ומתגברת של יהודים מהזרם הדתי לאומי, שנמצאים בתהליך התקרבותלחב"ד - בעיקר כתוצאה מהמשבר בתפיסה הלאומית שהגיעה לאחר הגירוש.
את עבודת הדוקטורט המיוחדת שלו שעשה על הרבי שליט"א מלך המשיח – 'דירהבתחתונים', מעבד ד"ר דהן בימים אלו, ובקרוב תצא לאור כספר.
טרם הפגישה, כששאלתי את ד"ר דהן היכן הוא מתגורר, ענה: בישוב 'מוצא', והוסיף, שהמשנה במסכת סוכה מספרת שממקום זה היו אוספים ערבות לבית המקדש. כשעזבתי את ביתושל ר' אלון דהן באחת בלילה לאחר כשש שעות רצופות של שיחה, חשבתי לעצמי: 'אכן, הרבישליט"א מלך המשיח לקח אדם שהיה כ'ערבה', והנה היום הוא בבית המקדש, בקודש פנימה'.
משיח בעולם האקדמיה
טרם נפגשנו בחצר ביתו לראיון, שלח לי ד"ר דהן את עבודת הדוקטורט שלו הנקראת "דירה בתחתונים - משיחיות בתורת הרבי מליובביץ'". כבר במבט ראשון אפשר לראות היקףמדהים של בקיאות ועיון בתורת הרבי שליט"א מלך המשיח, המתפרש על פני למעלה מארבעמאות עמודי קלסר (גדול ביותר מ-25% מכל המחקרים הקודמים שנעשו בתחום). במבט מעייןומקיף יותר, אפשר לגלות אדם שסקר, למד ועיין בצורה בלתי רגילה (בין החוקרים גופא), ונבר בספרים וקונטרסים פנים חב"דיים שאף חוקר לא נגע בהם עד כה.
ד"ר שלי גולדברג עסקה בנושא החיים הנצחיים של הצדיקים ומלך המשיח. פרופסור יורםבילו חוקר את החיים והתקשרות החסידים עם הרבי שליט"א מלך המשיח בתקופתנו אנו. ד"ריעקב גוטליב מדבר על הרמב"ם במשנת הרבי שליט"א מלך המשיח והרבי שליט"א כמשיחע"פמשנת הרמב"ם. ד"ר יצחק קראוס מראה כיצד הנהגתו של הרבי מתחילת הנשיאות מצביעה עלהנהגה של מלך המשיח. וכאן מגיע ד"ר דהן עם נדבך נוסף, ומבחינה מסוימת החשוב ביותר:
ד"ר דהן מראה בעבודתו כיצד הסתכלותו ומשנתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בכל תחוםבתורה ובעולם הינם היבט של המשיח, כיצד גם בדברים הגשמיים, החומריים והנחותיםביותר, מגלה וחושף הרבי שליט"א מלך המשיח את הקשר שלהם לאלוקות הנמצאת בתוכם. ומאידך, גם הדברים הרוחניים והאלוקיים ביותר קשורים ומתבטאים דווקא בגשמיות העולם. הנושאים והדוגמאות בעבודתו רבים: ארץ ישראל, אומות העולם ועוד.
משפיע גם על בני הבית
ד"ר דהן מספר, שעבודתו השפיעה מבלי משים לא רק עליו, אלא גם על בני ביתו. דוגמאות רבות לכך, הנה אחת מהם:
"אני מתפלל בסידור של הבן איש חי. גרסא דינקותא, לא יכול לעזוב את זה. זה הנוסחשהתרגלתי מבית אבא. אחד מילדיי, כשהיה בכיתה ג', למד בבית ספר 'דרור', בית ספר דתילאומי, שם הם מתפללים ב'רינת ישראל'. יום אחד, ניגש אלי הבן ושואל אותי, "אבא, באיזה סידור הרבי שליט"א מלך המשיח מתפלל"? שאלתי אותו, "למה אתה מתעניין"? ענה ליהילד בפשטות: "כי אני רוצה להתפלל בסידור של צדיקים"... שאלתי אותו "איך תעשה אתזה? זה נוסח אחר! זה קשה לשנות, בטח בגיל שלך. זה גם קצת התבדלות ממה שקורה בכיתה, וילד בכיתה ג' לקחת על עצמו דבר כזה"? אבל הוא היה עקשן. בהתחלה קניתי לו חת"ת, אמרתי לו שינסה ויראה איך הוא מסתדר עם זה. היום הוא הולך לבית הספר עם סידור תהילת ה'...
 

שתף לחברים

שתף