ההרשמה למעון חב"ד באלקנה לשנת תשע"ד-בעיצומה!

₪0.00

רמה אחת יותר... *כתובת המעון: מתחם רייק, כיכר הפניה לעץ אפרים * פרטים בכתבה המלאה ובטלפונים: 077-5424770 או 054-9770419.